nušaudyti

nušaudyti
nušáudyti 1. tr. Š, NdŽ, , Ms šaunant daug nukauti: Daug žmonių yr nušáudę par karą Trg. Arklių grabės nušáudytų priverstos [fronte] Erž. Kap partizanai buvo, tai nušáudė Rod. |refl. tr.: Aš iš bėdos, gaivindams savo dūšelę, varnų ben kelias išsikept kasmets nusišáudau K.Donel. 2. tr. BB2Moz19,13 nušauti: Atsinešė šautuvą ir nušáudė [žmogų] Dbč. 3. intr. šaudant nutolti: Pavakary nušáudė čia Krč. 4. refl. pašaudyti: Į kelintą dieną nusišáudo tai iš vieno krašto, tai iš kito Snt. 5. tr. prk. nupliekti: Liuob vaikius nušáudys su bizūnu už mergių kabavojimą Šts. 6. tr. prk. nukirsti, nupjauti: Šiandie reiks kopūstus nušáudyti KlvrŽ. 7. tr. prk. nuėsti, nugraužti: Nušáudytais (pelių nuėstais) kailiniais išvažiavus, reik nušalti žemėn Šts.
◊ kaĩp nuo lìžės nusišáudyti greit vieną po kito numarinti: Mano vaikus smertis kaĩ nuo lìžės nusišáudė Prng.
\ šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; nušaudyti; pašaudyti; paršaudyti; peršaudyti; prašaudyti; prišaudyti; sušaudyti; užšaudyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • antšaudyti — (ž.) tr. atausti: Antšaudyk su ataudais, ir būs kanapinelis gražus Šts. šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; nušaudyti; pašaudyti; paršaudyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšaudyti — tr. 1. R64, MŽ85, N, J, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Btrm šaudyti, leidžiant kulkas, sviedinius į numatytą vietą: Apšaudau miestą K; R65, MŽ86. Tas kelias buvo ir nakčia apšaudomas Plšk. Jie te kur iš kokio griovio kiek apšaudė [traukinį] Sb. Užė[jo]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšaudyti — 1. intr. SD217, Sut, N, K, M, J, LL123, Rtr, KŽ šaudyti atgal į šaudančiuosius. | refl. Š, Ser, KŽ: Priešas atsišaudė DŽ1. Šitie sugulę, o tas stačias atsišaudo Sug. Ten žvalgai buvo, anie atsišaudė ir pabėgo Pln. Atsišaudė tie plėšikai smarkiai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššaudyti — Rtr 1. tr. SD1159, N, K, M, Š, LL296, NdŽ šaudant išeikvoti, sunaudoti: Visus šovinius iššaudė DŽ1. Aš iššaudžiau visą paraką, o nieko nenušoviau J. 2. tr. Š, Slv, Pb, Všv šaudant daug ar visus nukauti, nužudyti: Kiek paukščių per metus iššaudo!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušaudymas — sm. (1) 1. NdŽ, KŽ → nušaudyti 1. 2. nubaidymas, nuvaikymas šaudant: Žvirblių nušaudymas nuo kanapių nėra lengvas daiktas NdŽ. šaudymas; apšaudymas; įšaudymas; iššaudymas; nušaudymas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršaudyti — iter. paršauti: 1. M, KŽ. 2. Dr, Lnk Paršaudė vaikai iš mokyklos Nt. šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašaudyti — 1. intr. Rtr, KŽ kiek šaudyti: Einame pašaudyti į taikinį DŽ1. Eikim į paupę pašaudyt – katras geriau pataikysim Ėr. | prk.: Ji ieškojo progos pašaudyti į jo tuščią savimylą NdŽ. | refl. Ser, NdŽ, Lž: Pasišaudė atsitraukdamas prūsas ir nuė[jo] į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršaudyti — KŽ, peršaudyti Rtr; L, Ser iter. peršauti 1. | refl.: Kitas i parsišaudydavo, ka bėgdavo par rubežių Kv. šaudyti; antšaudyti; apšaudyti; atšaudyti; įšaudyti; iššaudyti; nušaudyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prašaudyti — 1. intr. NdŽ šaudyti pro šalį. 2. tr. NdŽ šaudyti per ką. 3. tr. šaudant išbandyti: Naują šautuvą prašaudyti Ser. 4. tr. prk. prakiurinti: Kelnių užpakalys prašaudytas Rm. 5. in …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišaudyti — tr. 1. LL100, Š, NdŽ daug nušauti, primedžioti: Prišaudęs paukščių, Jonas parėjo pas bobutę rš. | refl. tr. NdŽ: Prisišaudė [vokiečių kareiviai] vištų ir išejo Žeml. ║ refl. tr. daugeliui vienam kitą nušauti: Kiek jų prisišaudė, kiek pasižudė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”